Da­ta­be­skyt­tel­se­ser­klæ­ring til Face­book-Fan­si­den

1. Ansvarlig

Bemærk venligst, at vi skal bruge tjenesterne fra Meta Platforms Ireland Limited til vores indhold på denne fanside. Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein GmbH, Wall 55, 24103 Kiel, er som udbyder af denne Facebook-fanside sammen med operatøren af Meta (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, herefter „Meta“) ansvarlig i medfør af artikel 4 nr. 7 i databeskyttelsesforordningen (GDPR). Når du besøger vores Facebook-fanside, behandles personoplysninger af de ansvarlige. Nedenfor følger information om, hvilke data der er tale om, hvordan de behandles, og hvilke rettigheder du har i denne forbindelse.

Vi har indgået aftale med Meta i henhold til artikel 26 i GDPR, som blandt andet definerer betingelserne for brug af Meta. De gældende betingelser for brug af Meta findes på https://de-de.facebook.com/legal/terms samt øvrige vilkår og retningslinjer.

2. Formål med behandlingen af personoplysninger

I henhold til aftalen med Meta er formålet med behandlingen af personoplysninger for det første at give Meta mulighed for at forbedre sit annoncesystem, som Meta distribuerer via sit netværk. For det andet har det til formål at give os mulighed for, som udbyder af vores fanside, at modtage anonyme statistikker, som Meta automatisk udarbejder på baggrund af besøg på Facebook-fansider.

Information vedrørende Metas behandling af personoplysninger på Facebook-fansiden fremgår af deres datapolitik på https://de-de.facebook.com/policy.php.

Hvilke oplysninger Meta konkrekt behandler til hvilke formål og på hvilket retsgrundlag og hvilke kontakt- og konfigurationsmuligheder der findes, er beskrevet i retsgrundlaget for behandling af oplysninger på https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases og under datapolitik på https://de-de.facebook.com/policy.php. Dette gælder udbuddet af alle Meta-produkter. Vi er ikke bekendt med, hvordan Meta anvender de personoplysninger, der genereres på baggrund af besøg på fansider, til egne videre formål og i hvilket omfang Meta evt. tilknytter bestemte oplysninger til bestemte brugere.

Når du besøger Facebook-fansiden, registrerer Meta også IP-adresser (ifølge oplysninger fra Meta registreres tyske IP-adresser i anonym form), og har mulighed for at sætte cookies. Besøgsstatistikken (såkaldte Insights), der bl.a. er oprettet på dette grundlag, oprettes af Meta uden nogen handling fra vores side og overføres kun til os i anonym form. Vi har ingen adgang til de bagvedliggende oplysninger. Nærmere information herom finder du under datapolitik på https://www.facebook.com/about/privacy. For at operatører af en Facebook-fanside bedre skal kunne nå ud til brugerne, oprettes der også demografiske og geografiske analyser, som stilles til rådighed for os på baggrund af de oplysninger, som Meta har indsamlet. Disse oplysninger har til formål at optimere indholdet af vores udbud. Kendskab til den besøgendes identitet er udelukket. Hvis besøgende anvender Meta-produkter på flere slutenheder, kan indsamlingen og analysen også foregå på tværs af enheder, hvis der er tale om registrerede besøgende, der er logget ind på deres egen profil.

Med Insight er det kun muligt for at foretage anonyme analyser baseret på aggregerede data om brugen af vores Meta-tilstedeværelse. Derudover indsamler vi ikke yderligere data fra besøg på vores fanside.

3. Retsgrundlag

Vi udbyder denne Facebook-fanside for at være tilgængelige for interesserede personer, der besøger vores fanside, og for at kommunikere med dem.

Behandlingen af statistiske data (Insights), som Meta stiller til rådighed for os, sker på baggrund af vores legitime interesser i en relevant præsentation af vores informationsudbud (artikel 6, stk. 1, litra f i GDPR). Det er det eneste formål med denne databehandling.

Hvis du kontakter os via vores fanside, herunder videresender indhold, opretter eller kommenterer indlæg og også automatisk sender profiloplysninger til os i den forbindelse, er den databehandling, der indledes på denne måde, også baseret på legitime interesser i behandlingen af disse oplysninger på vores fanside, artikel 6, stk. 1 litra f GDPR. Vi behandler kun disse oplysninger med det formål at lægge information ud på vores fanside og opretholde den deraf følgende kommunikation med vores interessenter, som tiltænkt af Meta til generel brug af platformen. I det omfang vi har mulighed for det, vil vi slette disse oplysninger, når fansiden lukkes ned.

4. Deling af oplysninger

Meta kan også videresende oplysningerne til lande uden for EU. Det er især tænkeligt, at nogle af de indsamlede personoplysninger også vil blive behandlet uden for EU af Meta Platforms, Inc., der har hjemsted i USA. 
Vi videresender ikke selv personoplysninger.

5. Kontaktmuligheder og rettigheder som registreret

Yderligere information om de registreredes rettigheder i forhold til os, og hvordan vi ellers behandler personoplysninger, fremgår af databeskyttelseserklæringen på vores hjemmeside: https://www.sh-tourismus.de/da/databeskyttelse.

Brugere af Meta-produktet ”Facebook” kan påvirke, i hvilket omfang deres brugeradfærd må registreres, når de besøger vores Facebook-fanside, under Indstillinger af annoncepræferencer. Der findes flere muligheder under Facebook-indstillinger på: https://www.facebook.com/settings eller under formular vedr. ret til indsigelse på: https://www.facebook.com/help/ contact/1994830130782319.

Behandling af personoplysninger ved hjælp af cookies fra Meta kan også forhindres ved ikke at tillade cookies fra tredjeparter eller cookies fra Meta i dine egne browserindstillinger.

Hovedresultatet af aftalerne med Meta om fælles ansvar er, at anmodninger om oplysninger og yderligere påberåbelse af registreredes rettigheder, herunder indsigelser, skal ske direkte til Meta. For som udbyder af det sociale netværk, er det kun Meta, der har direkte adgang til de nødvendige informationer og således straks kan træffe de nødvendige foranstaltninger og udsende information. Men hvis der er brug for vores hjælp, er det altid muligt at kontakte os. Din ret til at gøre tilsvarende krav gældende direkte over for os forbliver uændret.

6. Links

Vores fanside kan også indeholde links til andre udbyderes hjemmesider. I den henseende gælder denne databeskyttelseserklæring ikke. Hvis personoplysninger indsamles, behandles eller anvendes i forbindelse med udbud fra andre udbydere, skal du være opmærksom på oplysningerne vedrørende databeskyttelse for den respektive udbyder. Vi er ikke ansvarlige for deres håndtering af databeskyttelse.

7. Dataansvarlig

Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, bedes du kontakte den dataansvarlige hos Meta Platforms Ireland Ltd. Kontakt den dataansvarlige | Facebook.


Version: februar 2022