Da­ta­be­skyt­tel­se

1. Generelt

Tourismus Agentur Schleswig-Holstein GmbH (herefter TA.SH), Wall 55, 24103 Kiel, er ansvarlig for alt databehandling på denne hjemmeside i henhold til Den Europæiske Databeskyttelsesforordning (herefter GDPR). Vi beskytter og tager hensyn til dine personlige rettigheder. Vi er bekendte med betydningen af personoplysninger, som vi modtager fra dig som bruger på vores hjemmeside. Vi respekterer beskyttelsen af dine personoplysninger og vil udelukkende indsamle, gemme og bearbejde samtlige indhentede data i overensstemmelse med relevante bestemmelser for databeskyttelse gældende for vores type af forretningsdrift. 

2. Definitioner

Som personlige oplysninger gælder alle informationer, der relaterer til en identificeret eller identificerbar fysisk person. Som identificerbar anses alle fysiske personer, der direkte eller indirekte, kan identificeres gennem eksempelvis navn, person- eller andet ID-nummer, lokaliseringsdata, online-ID eller et eller flere særlige kendetegn, som er udtryk for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet. 

3. Retsgrundlag for behandlingen

Såfremt vi indhenter dit samtykke til behandlingen af personoplysninger, gælder artikel 6, stk. 1, s. 1, litra a i Den Europæiske Databeskyttelsesforordning (GDPR) som retsgrundlag.

Behandlingen af personlige oplysninger, som er nødvendige for opfyldelsen af en kontrakt eller aftale med dig, sker på grundlag af artikel 6, stk. 1, s. 1. litra b i GDPR. Dette gælder også for evt. behandling, der er nødvendig for gennemførslen af foranstaltninger forud for indgåelsen af en kontrakt eller aftale.

Såfremt det er nødvendigt at bearbejde personlige oplysninger til opfyldelsen af en juridisk forpligtelse, som vores virksomhed er underlagt, sker dette på grundlag af artikel 6, stk. 1, s. 1. litra c i GDPR.

Er behandlingen nødvendig for at værne om en af vores eller en tredjeparts berettigede interesser, og vejer dine interesser, grundlæggende rettigheder og friheder ikke mere end den berettigede interesse, gælder artikel 6, stk. 1, s. 1, litra f i GDPR som retsgrundlag for behandlingen. Vores virksomheds berettigede interesse ligger som regel i udøvelsen af vores virksomhed.

4. Sletning af data og lagringsvarighed

Dine personlige oplysninger bliver slettet eller blokeret, så snart formålet med at gemme dem ikke længere er til stede. Derudover kan en opbevaring af data finde sted, når dette er fastsat af den europæiske eller nationale lovgivning i EU's forordninger, love eller andre forskrifter. En blokering eller sletning af oplysningerne finder også sted, når en opbevaringsfrist, som er forskrevet efter de nævnte normer, udløber, medmindre det er nødvendigt at gemme oplysningerne yderligere til kontrakt- eller aftale-afslutning eller -opfyldelse.

5. Indsamling af personfølsomme data

Grundlæggende indsamler og anvender vi ingen personfølsomme data ved besøg på vores hjemmeside. Dette sker kun, såfremt det er nødvendigt for at stille en funktionsdygtig hjemmeside, herunder dets indhold og tjenester, til rådighed. Indsamlingen og anvendelsen af personoplysninger om vores brugere udføres som regel kun med dit samtykke. Dette gælder dog ikke, når en forudgående indhentelse af samtykke af faktiske grunde ikke er mulig og behandlingen af oplysninger er tilladt ifølge gældende love. 

Efterfølgende vil vi informere dig om formen, omfanget og formålet med vores behandling med data på vores hjemmeside:

5.1 Serverlogfiler

Hver gang vores hjemmeside åbnes, bliver brugerens nødvendige adgangsoplysninger til anvendelse og til opgørelse af brugen af hjemmesiden gemt på vores server i en logfil, som din browser automatisk sender til os.     

Disse oplysninger er: 

•    Browsertype/ browserversion
•    Det anvendte operativsystem
•    Referrer URL (hvorfra brugeren kommer)
•    Dato og klokkeslæt for serverforespørgslen
•    IP-adresse på den computer, der tilgår hjemmesiden
•    Åbnede dokumenter;

Lagringen af logfilerne tjener følgende formål:

•    Vurdering af dataforespørgslen til statistiske formål;
•    Korrekt visning af hjemmesidens indhold;
•    Kontrol af uretmæssig eller anden retsstridig brug af hjemmesiden, såfremt der foreligger konkrete indicier. 

Disse oplysninger kan ikke henføres til bestemte personer. Vi samkører ikke disse oplysninger med andre datakilder. 

5.2 Cookies

Når brugeren er logget ind på vores hjemmeside, bliver såkaldte "cookies" gemt på brugerens computer. 

En cookie er en lille tekstfil, der gemmes i en dertil indrettet filmappe på computeren. Disse filer anvendes til at kunne identificere brugerens computer i den tid, siden besøges. Cookies kan ikke lave nogen former for manipulationer på brugerens enhed, og kan til hver en tid let slettes manuelt i browseren.

Du kan indstille håndteringen af cookies individuelt i din internetbrowser således, at cookies afvises eller kun accepteres med bekræftelse.  Cookies, her såkaldte "session-cookies", har til formål at udvide funktionen af vores hjemmeside samt at gøre din brug af vores internettjeneste så behagelig som muligt. Vi gør opmærksom på, at ikke alle dele af vores hjemmeside kan fungere problemfrit, hvis cookies afvises. 

Brug af cookies til behandling af data er nødvendig for at sikre vores eller 3. parts legitime interesser, jf. Den Europæiske Databeskyttelsesforordnings (GDPR) artikel 6, stk. 1s. 1, litra f.

5.3 Oplysninger om brugen

Vi gemmer og anvender personoplysninger fra dig i det omfang, dette er nødvendigt for at muliggøre brugen af vores internettjeneste (oplysninger om brugen).

Vi må oprette brugerprofiler under anvendelse af pseudonymer til marketingformål, markedsundersøgelser og til skræddersyet udformning af vores internettjeneste.

Du har en hver til ret til at modsætte dig denne anvendelse. Vi må ikke samkøre brugerprofilerne med oplysninger om indehaveren af pseudonymet.

5.4 Oplysninger i sammenhæng med din kontakt til os

Når du kontakter os via kontaktformularen, bliver dine indtastninger fra formularen, eller den e-mailadresse, der stilles til rådighed, når du kontakter os, inklusive de kontaktoplysninger du har indtastet, udelukkende brugt med det formål at bearbejde din henvendelse og i tilfælde af opfølgende spørgsmål gemt hos os. Disse oplysninger giver vi ikke videre til tredjepart med mindre, du har givet dit samtykke.

5.5 Brug af Google Analytics

Vores hjemmeside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste fra Google LLC („Google“), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.     

Google Analytics anvender såkaldte "cookies" der er tekstfiler, der bliver gemt på din computer og gør det muligt at analysere din brug af hjemmesiden. Oplysningerne om din brug af hjemmesiden, som cookien producerer, bliver som regel overført til og gemt på en Google-server i USA. I tilfælde af aktiveringen af IP-anonymisering på denne hjemmeside bliver din IP-adresse indenfor medlemsstaterne i EU eller i andre deltagende lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) dog forkortet af Google. Kun under særlige omstændigheder bliver hele IP-adressen overført til Google-serveren i USA og forkortes der. Baseret på en bemyndigelse fra operatøren af denne hjemmeside vil Google bruge oplysningerne til at analysere din brug af hjemmesiden, sammensætte rapporter om aktiviteterne på hjemmesiden samt for yderligere at kunne levere tjenester i forbindelse med brugen af hjemmesiden og internettet over for operatøren af hjemmesiden. Den IP-adresse, som din browser sender til Google Analytics, bliver ikke sammenkørt med andre oplysninger fra Google. Du kan via dine browserindstillinger forhindre, at cookies gemmes på din computer; vi gør dog opmærksom på, at du i så fald ikke kan bruge samtlige funktioner på vores hjemmeside fuldt ud. Du kan derudover forhindre, at de oplysninger, som cookien registrerer og som er baseret på din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse), sendes til Google eller bearbejdes af Google, ved at downloade og installere de tilgængelige plugins under følgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Dermed tilføjes en opt-out-cookie, der forhindrer at dine oplysninger registreres ved fremtidige besøg på denne hjemmeside. 

Vi henviser til, at Google Analytics på denne hjemmeside er blevet udvidet med koden "anonymizeIP" for at sikre en anonymiseret registrering af IP-adresser (såkaldt IP-masking). Vi benytter udelukkende Google Analytics til at analysere oplysninger fra double-click-cookies og Adwords til statistiske formål. Hvis du ikke ønsker dette, kan du deaktivere det i annonceindstillingerne (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=da)

Derudover har vi som udbyder af hjemmesiden intet kendskab til indholdet af de overførte oplysninger såvel som Googles brug af dem. Du finder yderligere oplysninger i Googles privatlivserklæring og i deres brugerbetingelser under https://policies.google.com/?hl=da.   

5.6 Brug af Instagram

Den ansvarshavende udgiver af denne hjemmeside har på siden integreret komponenter fra Instagram tjenesten. Instagram er en audiovisuel platform, der gør det muligt for brugeren at dele billeder og videoer, og dermed også muliggør udbredelsen af disse data på andre sociale medier.

Instagram-tjenesten drives af Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland.

Ved hver visning af sider på denne hjemmeside, hvor på den ansvarshavende udgiver af hjemmesiden har integreret Instagram-komponenter (symboliseret af Insta-knappen), bliver de aktuelle Instagram-komponenter automatisk downloadet til vedkommende brugers internetbrowser. Indenfor rammerne af denne tekniske behandlingsmåde får Instagram kendskab til, hvilke konkrete undersider på hjemmeside den pågældende person besøger.

Såfremt den pågældende bruger samtidig er logget ind på Instagram, genkender Instagram den pågældende brugers besøg på hjemmesiden, og kan dermed se, hvilke konkrete undersider på vores hjemmeside den pågældende bruger besøger under sit samlede besøg på vores hjemmeside. Disse informationer indsamles ved hjælp af Instagram-komponenter, og sendes af Instagram til den respektive brugers Instagram-konto. Aktiverer brugeren en af de Instagram-knapper, der er integreret på vores hjemmeside, bliver de dermed overførte data og informationer sendt til pågældende brugers personlige Instagram-brugerkonto, og gemt og bearbejdet af Instagram.

Instagram får således ved hjælp af Instagram-komponenter altid kendskab til, at pågældende bruger har besøgt vores hjemmeside, hvis pågældende bruger ved besøget af hjemmeside samtidig har været logget ind på Instagram; dette sker uafhængigt, om den pågældende bruger har klikket på de installerede Instagram-komponenter eller ej. Hvis brugeren ikke ønsker, at disse informationer ikke overføres til Instagram, kan overføring forhindres, hvis brugeren er logget ud af Instagram på tidspunktet for på begyndelse af brug af vores hjemmeside.

Yderligere informationer og de til hver en tid gældende databeskyttelsesregler for Instagram kan ses på https://help.instagram.com/155833707900388 og  https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

5.7 Brug af YouTube-plugins

Vores hjemmeside anvender plugin-funktion fra platformen YouTube leveret af Google Inc. ("Google"), San Bruno/Californien, USA.     

Hver gang du besøger vores hjemmeside, etableres der en forbindelse til YouTubes servere. Dermed meddeles dit besøg på vores hjemmeside til YouTube-serveren. Der sker ikke, så vidt vi er bekendt, ikke lagring af dine personlige oplysninger. Skulle du dog være logget ind på din YouTube-konto, gør du det muligt for YouTube at koble din browserhistorie direkte til din profil.

Du har mulighed for at deaktivere denne kobling, hvis du inden da logger ud af din profil.     

Du finder yderligere oplysninger i YouTubes privatlivserklæring på www.youtube.de/t/privacy.

5.8 Brug af Vimeo-plugins

Denne hjemmeside anvender program-dele fra videodelings-tjenesten, Vimeo, der er en service, ejet af Vimeo LCC, 555 West 18. Street, New York, New York 10011, USA. Ved et hvert besøg på et website, der anvender Vimeo tjenester, downloades der automatisk en datafil fra Vimeo-tjenesten i den anvendte web-browser; datafilen anvendes ved brugerens fremtidige besøg på webstet. Når en bruger anvender vores website, og samtidigt er logget ind med en brugerkonto hos Vimeo, registrerer Vimeo således gennem indsamling af information via den installerede datafil, hvilke konkrete websites og subsites, brugeren besøger; registreringen sker på brugerens personlige profil på Vimeo. Ligeledes bliver information om hvilke subsites, brugeren har besøgt på vores hjemmeside, videregivet til Vimeo. Dette sker ligegyldigt, om brugeren anvender evt. Vimeo funktioner på vores hjemmeside eller ej.

Hvis brugeren ønsker, at adfærd på vores hjemmeside ikke skal registreres af Vimeo, og data ikke skal overdrages og gemmes hos Vimeo, skal brugeren selv sikre sig, at vedkommende er logget af Vimeos tjenester før et eventuelt besøg på vores hjemmeside.  Vimeos regler for beskyttelse af personfølsomme data, herunder regler om brug af data til statistiske formål, kan læses her: https://vimeo.com/privacy

Brugen af Vimeo funktioner sker udelukkende, fordi vi ønsker at tilbyde vores brugere et nemt anvendeligt og brugervenligt website, hvorfor nødvendig behandling af data sker i forlængelse af vores legitime interesser, jf. artikel 6, afsnit 1, litra f i EUs persondata-forordning (GDPR).

5.9 Brug af Facebook-plugins

Vores hjemmeside anvender plugins fra det sociale netværk Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.     

Du kan genkende Facebook-plugins på Facebook-logoet på vores hjemmeside. Du finder en oversigt over Facebook-plugins her: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Når du besøger vores hjemmeside, oprettes der en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren. Derved får Facebook oplyst, at du har besøgt vores hjemmeside med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebooks "synes godt om"-knap samtidig med, at du er logget ind på din Facebook-profil, kan du sammenkæde indholdet på vores hjemmeside med din Facebook-profil. Dermed kan Facebook forbinde besøget på vores hjemmeside med din brugerprofil. 

Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af hjemmesiden intet kendskab har til indholdet af de overførte oplysninger såvel som Facebooks brug af dem. Hvis du ikke ønsker, at Facebook kan sammenkoble besøget på vores hjemmeside med din Facebook-brugerprofil, skal du logge ud af din Facebook-profil inden.

Du finder yderligere oplysninger i Facebooks privatlivserklæring https://www.facebook.com/policy.php.

5.10 E-mail nyhedsbrev

I kan altid tilbagekalde jeres tilsagn om for fremtiden at ville modtage vores e-mail nyhedsbrev (ved at skrive til e-mail online@sht.de). Fremsendelse af vores e-mail nyhedsbrev sker i overensstemmelse med vores regler for beskyttelse og brug af persondata, og kun til information og markedsføring af vores egne produkter og tjenesteydelser.
Ved tilmelding til vores nyhedsbrev anvender vi den såkaldte „Double-opt-in” procedure. Det betyder, at vi efter jeres tilmelding sender en e-mail til den e-mail adresse, I har opgivet ved tilmeldingen. I denne e-mail beder vi jer endnu engang bekræfte, at I ønsker at få tilsendt vores e-mail nyhedsbrev. Hvis I ikke på denne måde bekræfter jeres tilmelding, bliver jeres opgivne information spærret og efter en måned automatisk slettet. Der ud over gemmer vi henholdsvis jeres anvendte IP-adresse og tidspunkterne for tilmelding og bekræftelse. Fordelen ved „Double-opt-in”proceduren er, at vi til hver en tid kan dokumentere jeres tilmelding og tilsvarende opklare evt. mulig misbrug af jeres personlige data.
For at kunne modtage vores e-mail nyhedsbrev er det kun nødvendigt at angive jeres e-mail adresse. Angivelse af yderligere, særligt markerede data, er frivillig, og vil udelukkende blive anvendt, hvis det er nødvendigt at kontakte jer personligt. Efter jeres bekræftelse gemmer vi kun jeres e-mail adresse med det ene formål at kunne sende vores e-mail nyhedsbrev til jer. Vores brug af jeres e-mail adresse følger retsgrundlaget beskrevet i art. 6, afsnit 1, stk. 1, litra. a i den tyske udgave af EU forordning vedr. beskyttelse og brug af persondato (DSGVO).

6. Dine rettigheder

Hvis dine personoplysninger bearbejdes på vores hjemmeside, er du "registreret" som defineret i GDPR. Du har følgende rettigheder over for os:

6.1 Retten til information

Du kan forlange at få en bekræftelse på, om vi bearbejder personoplysninger fra dig. Skulle der foreligge en sådan bearbejdning, kan du forlange at blive oplyst af os om følgende:

 • de formål, som personoplysningerne bearbejdes til;
 • de kategorier af personoplysninger, der bearbejdes;
 • de modtagere hhv. kategorier af modtagere, som dine personoplysninger er blevet offentliggjort til eller vil blive offentliggjort til;
 • den planlagte varighed af lagringen af dine personoplysninger eller, hvis det ikke er muligt at give konkrete angivelser her for, kriterier for fastlæggelse af varigheden af lagringen.
 • retten til at klage til en tilsynsmyndighed;
 • alle tilgængelige oplysninger om oplysningernes oprindelse, når personoplysningerne ikke indsamles hos dig.
 • en automatiseret bestemmelseslokalisering og profilering i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4 i GDPR og - i hvert fald i disse tilfælde - betydelige oplysninger om den involverede logik og foranstaltninger samt de tilsigtede konsekvenser for dig af denne type bearbejdning.

Endvidere har du retten til at forlange at få oplyst, om dine personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation. I denne sammenhæng kan du kræve at blive informeret om den egnede garanti i forbindelse med overførelsen i henhold til artikel 46 i GDPR.

6.2 Retten til ændringer

Du har ret til at kræve af os at få ændret og/eller fuldstændiggjort dine personoplysninger, såfremt dine bearbejdede oplysninger ikke er korrekte eller er ufuldstændige. Skulle dette være tilfældet, vil vi foretage ændringen med det samme.

6.3 Retten til begrænsning af bearbejdningen

Du har under følgende forudsætninger ret til at kræve en indskrænkning af bearbejdelsen af dine personoplysninger, når:

 • du for en periode bestrider rigtigheden af dine personoplysninger, hvilket gør det muligt for os at kontrollere korrektheden af oplysningerne;
 • bearbejdningen er uretmæssig, og du afviser sletningen af dine personoplysninger, og i stedet kræver en indskrænkning af brugen
 • vi ikke længere har brug for dine personoplysninger til formålet med bearbejdningen, men du imidlertid har brug for disse til at håndhæve, forfølge eller forsvare juridiske krav, eller
 • du har modsagt dig bearbejdningen i henhold til artikel 21, stk. 1 i GDPR og det endnu ikke er klart, om dine berettigede interesser vejer mere end vores interesser.

Hvis du har krævet en indskrænkning af bearbejdelsen af dine personoplysninger, må disse oplysninger - bortset fra din lagring - kun bearbejdes med dit samtykke eller til at håndhæve, forfølge eller forsvare juridiske krav eller til at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller er af vigtig offentlig interesse for EU eller en medlemsstat. Du vil blive informeret af os, hvis indskrænkningerne ophæves.

6.4 Retten til sletning

Du kan kræve, at dine personoplysninger bliver slettet med øjeblikkelig virkning. Vi er forpligtet til at slette dine oplysninger øjeblikkeligt, hvis en af de følgende grunde gør sig gældende:

 • Dine personoplysninger er ikke længere nødvendige til de formål, som de blev indsamlet eller på anden måde bearbejdet til.
 • Du annullerer i givet fald et eksisterende samtykke, som beror på bearbejdningen i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1 litra a eller artikel 9, stk. 2 litra i GDPR, og der er ikke noget retsgrundlag for den videre bearbejdning. 
 • Du gør indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 1 i GDPR mod bearbejdningen, og der foreligger ikke tungere vejende berettigede interesser for bearbejdningen. 
 • Du gør indsigelse i henhold til artikel 21, stk. 2 i GDPR mod bearbejdningen som følge af direkte marketing. 
 • Dine personoplysninger er blevet uretmæssigt bearbejdet. 
 • Sletningen af dine personoplysninger er nødvendige for at opfylde juridiske forpligtelser i henhold til EU-lovgivning eller lovgivningen i en medlemsstat, som vi er underlagt. 
 • Dine personoplysninger blev indsamlet på baggrund af tilbudte tjenester fra en informationsvirksomhed i henhold til artikel 8, stk. 1 i GDPR.

Hvis vi har offentliggjort dine personoplysninger, er vi i henhold til artikel 17, stk. 1 i GDPR forpligtet til at slette dem, træffer vi passende foranstaltninger, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne, til at kunne informere de ansvarlige for bearbejdningen af oplysningerne om, at du kræver, at alle links til kopier eller gengivelser af disse personlige oplysninger bliver slettet. 

Din ret til sletning gælder ikke, såfremt bearbejdningen er nødvendig

 • for retten til udøvelsen af ytringsfriheden og udveksling af information;
 • til opfyldelse af en retslig forpligtelse, som nødvendiggør bearbejdelsen i henhold til EU-lovgivningen eller lovgivningen i en medlemsstat, som vi er underlagt, eller til udførslen af en opgave, som er i offentlig interesse eller til udførelsen af offentlig autoritet, som er blevet pålagt os;
 • af hensyntagen til den offentlige interesse i området for sundhed i henhold til artikel 9, stk. 2, litra h og i såvel som artikel 9, stk 3 i GDPR;
 • til offentlige arkiveringsformål, videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89, stk 1 i GDPR, hvis den i stk. 1 nævnte rettighed sandsynligvis umuliggør realiseringen af eller alvorligt begrænser formålet med disse bearbejdninger, eller
 • er nødvendig til at håndhæve, forfølge eller forsvare juridiske krav.

6.5 Retten til at blive informeret

Hvis du har gjort brug af din ret til oplysning, sletning eller indskrænkning af bearbejdelsen over for os, er vi forpligtet til at meddele alle modtagere, som har modtaget dine personoplysninger, om ændringen eller sletningen af oplysningerne eller indskrænkningen af bearbejdelsen, medmindre dette viser sig at være umuligt eller forbundet med en uforholdsmæssig indsats.

Du har ret til at blive informeret om disse modtagere af os.

6.6 Retten til overførsel af data

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format. Derudover har du retten til at videregive disse oplysninger til en anden ansvarlig, uden at vi kan forhindre dig i det, forudsat

 • bearbejdningen beror på et samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1 litra a i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a i GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1, litra b i GDPR og
 • bearbejdningen udføres med hjælp af automatiserede metoder.

Endvidere har du i forbindelse hermed retten til at overføre dine personoplysninger direkte fra os til en anden ansvarlig, såfremt dette er teknisk muligt. Andre personers rettigheder og friheder må dog ikke indskrænkes herved.

Retten til overførsel af oplysninger gælder ikke for en bearbejdning af personoplysninger, der er blevet overført til os, som er nødvendige til udførslen af en opgave, som ligger i offentlig interesse eller som følge af udøvelsen af offentlig autoritet.

Indenfor rammerne af vores hjemmeside går vi i øjeblikket ikke ud fra, at retten til overførsel af underliggende oplysninger afviger fra ovenstående.

6.7 Indsigelsesret

Du har til enhver tid retten til at gøre indsigelse mod bearbejdningen af dine personoplysninger, af årsager som beror på din særlige situation, i henhold til artikel 6, stk. 1, s. 1, litra e eller f i GDPR; dette gælder også for en profilering baseret på disse bestemmelser. 

I disse tilfælde afstår vi fra fortsat at bearbejde dine personoplysninger, medmindre vi kan bevise, at der er klare og legitime grunde dertil, som overstiger dine interesser, rettigheder og friheder, eller at bearbejdningen er med til at håndhæve, forfølge eller forsvare juridiske krav.

Bearbejdes dine personoplysninger til direkte markedsføring, har du til enhver tid retten til at gøre indsigelse mod bearbejdningen af dine personoplysninger til denne type markedsføringsformål; dette gælder også for eventuel profilering i forbindelse hermed.

Hvis du gør indsigelse mod bearbejdningen til direkte markedsføring, så bearbejdes dine personoplysninger ikke længere til disse formål.

Du har i sammenhæng med brugen af tjenester fra informationsvirksomheder - uanset forordning 2002/58/EF - mulighed for at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer, til hvilke der anvendes tekniske specifikationer.

6.8 Retten til at annullere samtykke til databeskyttelse

Du har til enhver tid ret til at annullere dit databeskyttelses-retslige samtykke. Retmæssigheden af den udførte bearbejdning indtil annulleringen af dit samtykke påvirkes ikke af annulleringen af dit samtykke.

6.9 Automatiseret beslutning i særtilfælde angående profilering

Du har ret til ikke at blive inddraget i en udelukkende automatisk bearbejdning - inklusive profilering, der påvirker dig juridisk eller på lignende vis indskrænker dine rettigheder betydeligt. Vi foretager ikke sådanne bearbejdninger.

6.10 Retten til at klage til en tilsynsmyndighed

Du har i givet fald uindskrænket ret til at klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat du opholder dig i, på din arbejdsplads eller på det sted, hvor overtrædelsen mistænkes at have fundet sted, hvis du mener, at bearbejdningen af dine personoplysninger ikke overholder GDPR. 

7. Ansvar for tilknyttede indhold

På vores hjemmeside bruger vi eventuelt også links til andre udbyderes hjemmesider. I disse tilfælde gælder denne databeskyttelseserklæring ikke. Såfremt der til brugen af den anden udbyders hjemmeside udføres registrering, bearbejdning eller brug af personoplysninger, henviser vi til denne udbyders databeskyttelseserklæring. Vi er ikke ansvarlige for deres håndtering af beskyttelse af personfølsomme oplysninger.    

8. Videregivelse af personfølsomme oplysninger til tredje part

Dine personoplysninger bliver udelukkende gemt på vores server hhv. på de servere, som vi har bedt om at levere tjenester til os. Adgang hertil og anvendelse af oplysningerne er kun mulig for en berettiget medarbejderkreds hhv. tjenesteudbyderkreds, og begrænser sig kun til de oplysninger, som er nødvendige for at udføre opgaven. En videregivelse af dine oplysninger til tredje part finder ikke sted uden dit samtykke. En videregivelse af oplysninger til tredjestater (stater uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejde - EØS) finder ikke sted, med mindre andet ikke er angivet i denne databeskyttelseserklæring, ligesom det ej heller er hensigten i fremtiden.

9. Datasikkerhed

Vi har foretaget tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre beskyttelsen af dine personoplysninger, så dine oplysninger er beskyttet mod tilfældigt eller forsætlig tab, ødelæggelse eller forfalskning såvel som adgang fra uberettigede personer. Vi kontrollerer regelmæssigt vores beskyttelsesforanstaltninger og tilpasser dem om nødvendigt i overensstemmelse med tekniske fremskridt.

10. Databeskyttelsesansvarlig

Hvis du har spørgsmål om bearbejdningen af dine personoplysninger, bedes du henvende dig til vores databeskyttelsesansvarlige: compolicy GmbH, Schwedenkai 1, 24103 Kiel, Tel.: +49 (0) 431 9089480, E-Mail: info@compolicy.de

11. Ændringer af databeskyttelseserklæringen

Vi forbeholder os til enhver tid retten til om nødvendigt og på baggrund af de på det pågældende tidspunkt gældende databeskyttelsesforskrifter at ændre denne databeskyttelseserklæring 

Gældende fra maj 2020