Information om Corona/Covid-19

Kære feriegæster og besøgende fra Danmark,

alt, hvad der foregår i det offentlige rum, er i disse dage og uger bestemt af Corona-virus. Delstatsregeringen i Slesvig-Holsten har derfor besluttet en række vidtrækkende og aldrig før sete foranstaltninger for at beskytte turister og egne borgere. Målet er at forsinke spredningen af Corona-virus og lungesygdommen Covid-19, og dermed bedst muligt at sikre både befolkningens helbred og opretholdelsen af et velfungerende sundhedssystem.

I har sikkert mange spørgsmål vedr. jeres ferie og besøg. Nedenfor har vi samlet en række ofte forekommende spørgsmål og svar til jeres orientering.

Ofte forekommende spørgsmål og svar

Kan vi som danske statsborgere rejse til Slesvig-Holsten som ferie- eller 1-dags turister?

Vi anbefaler, at I orienterer jer hos de danske myndigheder, om det aktuelt er muligt at udrejse fra Danmark til Tyskland, og om der er evt. særlige regler i forbindelse med danske statsborgeres tilbagerejse til Danmark. I kan med fordel finde svar på de fleste spørgsmål vedr. ud- og indrejse af Danmark på det danske politis hjemmeside.

Det tyske udenrigsministerium informerer løbende om de aktuelle regler og bestemmelser for indrejse til Tyskland. Efter 15. maj 2020 bliver den tyske grænsekontrol ved indrejse fra andre europæiske lande gradvist afviklet, men indtil videre frarådes rejser og 1-dags besøg med rene turisme-formål fortsat.

Fra og med 15. juni 2020 åbnes den tysk-danske grænse igen fuldt ud, og det bliver igen tilladt at foretage ferie- og fritidsrejser fra Danmark til Tyskland.

Er hoteller, restauranter og fritidsaktiviteter i Slesvig-Holsten igen åbne for gæster?

Hoteller o.l., feriecentre og andre ferieboliger, restauranter, caféer o.l. samt flere typer fritidsaktiviteter har været åben siden 18. maj 2020. Fra og med 8. juni 2020 kan forlystelsesparker, svømmehaller og friluftsbade, badelande og wellness-aktiviteter på hoteller igen åbne for gæster. For alle faciliteter og aktiviteter kan dog gælde særlige krav og regler om begrænsning af kontakter, overholdelse af afstand og brug af næse-mund beskyttelse.

Vi anbefaler, at I før indrejse i Slesvig-Holsten orienterer jer om gældende regler på jeres rejsemål, herunder hvilke aktiviteter, der er åbne. Vær også opmærksom på, at der kan forekomme regionale forskelle i regler og bestemmelser.

Hvordan kan vi p.t. konkret rejse til Slesvig-Holsten?

For konkrete informationer om rejsemuligheder til og fra Slesvig-Holsten henviser vi til den valgte transportørs informationer. Ved kørsel i egen bil henviser vi til det danske vejdirektorats eller det danske politis informationer. Togtrafik til og fra samt internt i Tyskland normaliseres gradvist siden 18. maj. Her henviser vi til DSB, Deutsche Bahn (de tyske statsbaner) og Nahverkehr Schleswig-Holstein (Regionaltrafikken i Slesvig-Holsten). Busrejser og færgeoverfarter kan fortsat være mere eller mindre begrænset. Her henviser vi til de enkelte operatører.

Hvilke aktuelle regler gælder i forbindelse med evt. ophold i Slesvig-Holsten?

I Slesvig-Holsten generelt og i de turistmæssigt relevante samfundsaktiviteter, der siden 18. maj 2020 atter er åbne (overnatningsmuligheder, spise- og udskænkningssteder samt kultur- og fritidsaktiviteter (inkl. offentlige strande) gælder indtil videre fortsat krav om overholdelse af en række strenge regler vedr. afstand, hygiejne, regulering af strømmen af gæster samt regler til forhindring af større forsamlinger af mennesker. 

Siden 29.april har alle borgere og turister i Slesvig-Holsten haft pligt til at bære mund-næse beskyttelse, når de benytter offentligt transport eller går i butikker. Med mund-næse beskyttelse menes masker og bind, produceret til beskyttelses-formål, og hjemmelavede masker, sjaler og tørklæder. Det væsentligste er, at mund og næse skal være fuldstændig dækket.

Vi anbefaler, at I tager kontakt til jeres ferieregion i Slesvig-Holsten, overnatningsstedet eller institutionen eller stedet, I gerne vil besøge for at få nærmere oplysninger om detaljerede regler. Vær især opmærksom på, at der kan forekomme regionale forskelle i regler og bestemmelser.

Delstatsregeringen i Slesvig-Holsten orienterer løbende online (på tysk) om evt. ændringer i gældende regler og forordninger.

Hvor kan vi finde yderligere detaljerede informationer om turistmæssige rejser til Tyskland?

De gældende regler og bestemmelser er afhængige af den pågældende destination, I ønsker at besøge. Der kan forekomme forskelle ikke bare mellem de forskellige delstater i Tyskland, men også internt i hver enkelt delstat.

Både det tyske indenrigsministerium og det tyske udenrigsministerium informerer løbende om de aktuelt gældende regler og bestemmelser.

Er der aktuelt begrænsninger i forbindelse med vores hjemrejse?

Vi anbefaler, at I orienterer jer hos de danske myndigheder om gældende regler og bestemmelser i forbindelse med hjemrejse fra Slesvig-Holsten og Tyskland. I kan med fordel finde svar på de fleste spørgsmål vedr. ud- og indrejse af Danmark på det danske politis hjemmeside.