Schif­f­fa­hrt­s­mu­se­um Flens­burg

Søfartsmuseet i Flensborg præsenterer på en levende og engagerende måde Flensborgs søfarts- og byhistorie. Særligt spændende: "Rom- og sukker"-turen i fodsporene på den oversøiske handel fra 1755, der skabte Flensborgs ry som romby. Til museet hører også museumsværftet i den historiske havn.

 © Schifffahrtsmuseum Flensburg© Schifffahrtsmuseum Flensburg
Teaser 1 von 1