Information om Corona/Covid-19

Kære feriegæster og besøgende fra Danmark,

alt, hvad der foregår i det offentlige rum, er i disse dage og uger bestemt af Corona-virus. Delstatsregeringen i Slesvig-Holsten har derfor besluttet en række vidtrækkende og aldrig før sete foranstaltninger for at beskytte turister og egne borgere. Målet er at forsinke spredningen af Corona-virus og lungesygdommen Covid-19, og dermed bedst muligt at sikre både befolkningens helbred og opretholdelsen af et velfungerende sundhedssystem.

I har sikkert mange spørgsmål vedr. jeres ferie og besøg. Nedenfor har vi samlet en række ofte forekommende spørgsmål og svar til jeres orientering.

Ofte forekommende spørgsmål og svar:

Vi planlægger at holde ferie i Slesvig-Holsten. Kan vi på nuværende tidspunkt rejse til Slesvig-Holsten?

Nej, det kan I p.t. ikke. Siden onsdag 18. marts 2020 er det ikke tilladt for hverken udenlandske eller indenlandske ferieturister at rejse ind i Slesvig-Holsten – det har delstatsregeringen truffet beslutning om. Alle ferieturister blev bedt om at forlade Slesvig-Holsten senest 19. marts.

Vi vil gerne tage på 1-dags tur til Slesvig-Holsten; er det muligt?

Nej, alle rejser med turisme-formål, også 1-dags indkøbsture, er på nuværende tidspunkt forbudt.

Er overnatningsstederne åbne?

Alle hoteller, pensioner, feriecentre og ferieboliger er lukkede eller må ikke have overnattende gæster på ferierejser. Kun forretningsrejsende må tilbydes overnatning.

Foregår der fortsat arrangementer o.l.?

Nej, alle offentlige arrangementer og private forsamlinger er p.t. ikke tilladt og finder derfor ikke sted ind til videre. Alle fritids- og kulturinstitutioner er også lukket for tiden. Alle restauranter og caféer, forretninger og alt, der ikke har betydning for befolkningens umiddelbare forsørgelse, er lukket.

Hvornår kan vi igen rejse til Slesvig-Holsten?

Det ved vi p.t. intet om. De foranstaltninger, som delstatsregeringen har besluttet, gælder p.t. frem til 19. april 2020. Vi kan ikke udelukke, at der vil ske en forlængelse.  

Vi er ikke bange for Corona-virus. Kan vi rejse på eget ansvar?

Nej, alle rejser med turisme-formål til Slesvig-Holsten er p.t. forbudt.

Kan vi besøge vores familie?

Den dansk-tyske grænse er for tiden lukket. Grænseoverskridende rejser er p.t. kun tilladt af forretningsmæssige årsager eller ved nødvendig gennemførelse af en kontraktligt stadfæstet erhvervsaktivitet eller ansættelse. Dette gælder uafhængigt af den rejsendes statsborgerskab. Dette kræver, at man kan medbringe og forevise relevant dokumentation ud over pas og sygesikringsbevis (f.eks. ansættelseskontrakt, ordrebekræftelse, grænsegænger-tilladelse).

Er der indført kontakt-forbud i Slesvig-Holsten?

Ja, på en telefonkonference søndag 22. marts 2020 mellem Slesvig-Holstens ministerpræsident Daniel Günther (CDU), de øvrige delstatsministerpræsidenter og forbundskansler Angela Merkel er det blevet besluttet at indføre kontakt-forbud i Tyskland. Således er forsamlinger på mere end 2 personer ikke tilladt i det offentlige rum. Familier eller personer, der bor sammen i en husstand, nødvendige erhvervsmæssige kontakter, ophold i offentlige transportmidler og begravelser er undtaget fra forbuddet. Forbuddet gælder foreløbigt i 2 uger.

Hvor længe gælder alle disse foranstaltninger?

Alle foranstaltninger gælder i første omgang til og med 19. april 2020.

Hvordan er forholdene i det område, hvor jeg påtænker at feriere?

Vi henviser alle med spørgsmål vedr. reservation og ophold til at henvende sig til feriestedet eller det stedlige turist-informationskontor. Nederst på siden findes en liste med kontakter til de forskellige ferie-regioner i Slesvig-Holsten.

Kan alle lokale turist-informationskontorer kontaktes?

Alle turist-informationskontorer er lukket for direkte personlig henvendelse. Alle lokale turist-informationskontorer kan kontaktes på telefon eller e-mail. Hav venligst tålmodighed; alle lokale kolleger vil gøre alt, hvad der muligt, for at hjælpe jer.

Hvor kan vi evt. afbestille vores ferie eller ophold?

Ved evt. aflysninger eller ændringer bedes alle henvende sig direkte til feriestedet, turist-informationskontoret eller den reservationsportal, hvor ferien eller opholdet er bestilt. Vi beder alle have forståelse, at håndtering og besvarelse af henvendelser kan vare længere end normalt på grund af den usædvanlige situation og det ekstra ordinære arbejdspres.

Hvordan kan vi beskytte os mod smitte?

De tyske sundhedsmyndigheder (Robert Koch instituttet) anbefaler ligesom ved normalt forekommende influenza og akutte luftvejsinfektioner at overholde de generelle hoste- og nyse-regler, at holde god håndhygiejne samt holde afstand til andre (ca. 1 – 2 meter). Man bør også undgå håndtryk. Generelt bør alle mennesker, der har symptomer på åndedrætsbesvær, holde sig hjemme.